Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kluzná pouzdra, axiální kroužky a pásky

Kluzná pouzdra, axiální kroužky a pásky SKF


Tato stránka podává přehled dostupných typů kluzných pouzder, axiálních kroužků a pásků, jejich provedení, označení, charakteristik a hlavních oblasti použití.
Obsahuje rovněž odkazy na části týkající se příslušných výrobků s podrobnými informacemi a odkazy na tabulkové části.
Pouzdra z masivního bronzu

Pouzdra z masivního bronzu SKF (tabulka 1) jsou vhodná pro širokou škálu provozních podmínek a aplikací. Masivní bronz je zvláště vhodný pro vysoce náročné aplikace v drsných prostředích. SKF nabízí standardní sortiment přímých i přírubových pouzder z masivního bronzu(obr. 1). Mezi výhody těchto pouzder patří: 

 • malá citlivost na znečištěná prostředí
 • odolnost proti rázovým zatížením a vibracím při nízkých otáčkách
 • menší požadavky na kvalitu povrchové úpravy hřídele
 • dobrá odolnost proti korozi
 • drážkay pro zadržování maziva


Pouzdra z masivního bronzu SKF jsou určena pro oscilační pohyby v radiálním i axiálním směru. Jsou rovněž vhodná pro aplikace s nízkými otáčkami. Používají se například v následujících oblastech: 

 • stavební stroje
 • dopravní zařízení
 • stroje na výrobu papíru a celulózy
 • námořní technika 

Pouzdra ze slinutého bronzu

Pouzdra ze slinutého bronzu SKF (tabulka 1) jsou samomazná a bezúdržbová. Tato pouzdra mají pórovitou bronzovou matrici napuštěnou mazivem. Přípustná kluzná rychlost pouzder ze slinutého bronzu je velmi vysoká, proto jsou tato pouzdra vhodná pro rotační aplikace. SKF nabízí širokou škálu přímých i přírubových pouzder ze slinutého bronzu (obr. 2). Mezi výhody těchto pouzder patří:

 • velmi vysoká kluzná rychlost 
 • žádné požadavky na mazání 
 • bezúdržbový provoz 
 • dobré třecí vlastnosti


Kluzná pouzdra ze slinutého bronzu SKF jsou nejvhodnější pro aplikace s rotačními pohyby a tam, kde jsou požadovány samomazné vlastnosti materiálu. Používají se například v následujících oblastech: 

 • elektrické stroje 
 • vybavení domácnosti 
 • tiskařské stroje 
 • obráběcí stroje


Pouzdra z vinutého bronzu

Pouzdra z vinutého bronzu SKF (tabulka 1) jsou zvláště vhodná pro aplikace, kde je nutné domazávání z důvodu vysoké míry znečištění. Kluzný povrch těchto pouzder je opatřen kosočtvercovými kapsami, které slouží jako zásobníky postupně uvolňující mazivo při provozu. Tyto kapsy proto musí být před uvedením do provozu naplněny plastickým mazivem. SKF nabízí širokou škálu přímých i přírubových pouzder z vinutého bronzu (obr. 3). Mezi výhody těchto pouzder patří: 

 • malá citlivost na znečištěná prostředí 
 • odolnost proti rázovým zatížením a vibracím při nízkých otáčkách 
 • dobrá odolnost proti korozivním prostředím


Pouzdra z vinutého bronzu SKF jsou vhodná pro stroje provozované v silně znečištěných prostředích a tam, kde se vyskytují rázová zatížení nebo vibrace. Používají se například v následujících oblastech: 

 • zemědělské stroje  
 • zvedací zařízení 
 • stavební stroje 
 • lesní stroje


Pouzdra s kompozitem PTFE

Pouzdra s kompozitem PTFE SKF (tabulka 2) představují bezúdržbové řešení pro aplikace s velkým zatížením a středními otáčkami. SKF nabízí širokou škálu přímých (obr. 4) i přírubových (obr. 5) pouzder s kompozitem PTFE. Mezi výhody těchto pouzder patří:

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoké provozní teploty 
 • vysoká kluzná rychlost 
 • malá provozní vůle


Kluzná pouzdra s kompozitem PTFE SKF jsou vhodná pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech: 

 • automobily 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží 
 • textilní stroje


Pouzdra s kompozitem POM

Pouzdra s kompozitem POM SKF (tabulka 2) se označují jako předem namazaná, protože jejich materiál je určen pro provoz s minimálním mazáním. Tento typ pouzder vhodně vyplňuje mezeru mezi plně mazanými pouzdry a pouzdry s chodem nasucho. SKF nabízí širokou škálu přímých pouzder s kompozitem POM (obr. 6). Mezi výhody těchto pouzder patří: 

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoká kluzná rychlost
 • malá provozní vůle 


Kluzná pouzdra s kompozitem POM SKF jsou vhodná pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech:

 • zemědělská zařízení 
 • stavební stroje 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží


Polyamidová pouzdra PTFE

Polyamidová pouzdra PTFE SKF (tabulka 3) umožňují bezúdržbový provoz s chodem nasucho. Jsou určena pro aplikace, kde jiná polymerová kluzná pouzdra mohou předčasně selhávat. Tato tenkostěnná pouzdra podporují odvod tepla, což umožňuje vysoké kluzné rychlosti. SKF nabízí standardní sortiment přímých i přírubových polyamidových pouzder PTFE (obr. 7). Mezi výhody těchto pouzder patří: 

 • bezúdržbový provoz
 • cenová výhodnost 
 • odolnost proti korozi 
 • elektroizolační vlastnosti


Polyamidová kluzná pouzdra PTFE SKF jsou vhodná pro aplikace s požadavky na cenovou výhodnost a bezúdržbový provoz. Používají se například v následujících oblastech:

 • textilní stroje 
 • lékařská zařízení 
 • sportovní vybavení 
 • vybavení domácnosti


Pouzdra z vinutých vláken

Pouzdra z vinutých vláken SKF (tabulka 4) jsou vyrobena z pryskyřice a vláken navinutých v několika vrstvách. Moderní technologie navíjení vláken umožnila vyrobit nový a inovativní materiál pro ložiska. Tento materiál spojuje speciální mechanické vlastnosti skelných vláken s vynikajícími tribologickými vlastnostmi vysokopevnostních vláken z termoplastu a PTFE zalitých do epoxidové pryskyřice. Definovaná poloha svazků ve střídavé struktuře a pevné spojení svazků s pryskyřicí umožňuje tomuto materiálu snášet vysoká zatížení a vibrace v korozivních prostředích. Kluzná pouzdra SKF z vinutých vláken jsou z velké části rozměrově zaměnitelná s ocelovými pouzdry nebo pouzdry z masivního bronzu SKF nabízí standardní sortiment přímých pouzder z vinutých vláken (obr. 8). Mezi výhody těchto pouzder patří: 

 • vysoká únosnost 
 • schopnost snášet rázová zatížení a vibrace 
 • dobrá odolnost proti ráazům
 • necitlivost na nesouosost a hranové zatížení 
 • dobré tlumení hluku a vibrací
 • bezúdržbový provoz 
 • odolnost proti korozi 
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • velmi dobré elektroizolační vlastnosti


Kluzná pouzdra z vinutých vláken SKF jsou vhodná pro aplikace, kde se vyskytují velká zatížení spolu s vibracemi a kde je preferován bezúdržbový provoz. Používají se například v následujících oblastech:

 • stavební stroje 
 • zemědělské a lesní stroje 
 • zvedací zařízení a dopravníky 
 • námořní technika


axiální kroužky s kompozitem PTFE

Axiální kroužky s kompozitem PTFE SKF (tabulka 5) jsou vhodné pro prostorově úsporná uložení axiálně vodicí ložisek v aplikacích s velkým zatížením a středními otáčkami. SKF nabízí širokou škálu axiálních kroužků s kompozitem PTFE (obr. 9). Mezi výhody těchto pouzder patří:

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoké provozní teploty 
 • vysoká kluzná rychlost


Axiální kluzné kroužky s kompozitem PTFE SKF jsou vhodné pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech: 

 • automobily 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží 
 • textilní stroje


Axiální kroužky s kompozitem POM

Axiální kroužky s kompozitem POM SKF (tabulka 5) jsou vhodné pro prostorově úsporná axiálně vodicí uložení ložisek. Označují se jako předem namazané, protože jejich materiál je určen pro provoz s minimálním mazáním. SKF nabízí širokou škálu axiálních kroužků s kompozitem POM (obr. 10). Mezi výhody těchto kroužků patří: 

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoká kluzná rychlost


Axiální kluzné kroužky s kompozitem POM SKF jsou vhodné pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech:

 • zemědělská zařízení 
 • stavební stroje 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží


Pásky s kompozitem PTFE

Kluzné pásky s kompozitem PTFE SKF (tabulka 6) jsou vhodné pro prostorově úsporná uložení všech typů. Tyto pásky lze snadno přizpůsobit aplikaci a dosedací ploše. SKF nabízí širokou škálu pásků s kompozitem PTFE (obr. 11). Mezi výhody těchto pásků patří:

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoké provozní teploty 
 • vysoká kluzná rychlost


Axiální kluzné kroužky s kompozitem PTFE SKF jsou vhodné pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech: 

 • automobily 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží 
 • textilní stroje


Pásky s kompozitem POM

Kluzné pásky s kompozitem POM SKF (tabulka 6) jsou vhodné pro prostorově úsporná uložení všech typů. Tyto pásky lze snadno přizpůsobit aplikaci a dosedací ploše. Označují se jako předem namazané, protože jejich materiál je určen pro provoz s minimálním mazáním. SKF nabízí širokou škálu pásků s kompozitem POM (obr. 12). Mezi výhody těchto pásků patří: 

 • bezúdržbový provoz 
 • velmi dobré třecí vlastnosti 
 • vysoká únosnost 
 • vysoká kluzná rychlost


Kluzné pásky s kompozitem POM SKF jsou vhodné pro aplikace, kde je požadován kluzný materiál se samomaznými vlastnostmi. Používají se například v následujících oblastech:

 • zemědělská zařízení 
 • stavební stroje 
 • vybavení pro manipulaci s materiálem 
 • domácí spotřebiče a spotřební zboží


SKF logo