Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady pro volbu a použití

Tato část a její oddíly obsahují obecné technické informace a porovnání různých materiálů a provedení. Rovněž jsou zde uvedeny informace a pokyny pro volbu výrobků a aplikací včetně výpočtů, pokud jsou použitelné.
Výkonnost kluzných ložisek SKF, mezi něž patří také kluzná pouzdra, axiální kroužky a pásky, závisí hlavně na vzájemném vlivu zatížení, mazání, drsnosti povrchu, kluzné rychlosti a provozní teplotě v konkrétních aplikacích.
Není tedy možné uvést všechny informace týkající se veškerých myslitelných aplikací. Proto v případě potřeby doporučujeme obrátit se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo