Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kloubová ložiska a kloubové hlavice

Typy ložisek

Kloubová ložiska a kloubové hlavice
Tato stránka podává přehled dostupných typů ložisek, jejich provedení, označení a charakteristik. Obsahuje rovněž odkazy na části týkající se příslušných výrobků s podrobnými informacemi a na tabulkové části.
Radiální kloubová ložiska vyžadující údržbu
Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel v různých provedeních (tabulka 1). Jsou vhodná pro velká statická a rázová zatížení.
Kluzná ložiska SKF Explorer
Kluzná ložiska SKF Explorer jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel v různých provedeních (tabulka 2). Jsou vhodná pro velká statická nebo střídavá zatížení i pro rázová zatížení v aplikacích s nízkou až střední úrovní znečištění. Jsou namazána na celou dobu trvanlivosti, nevyžadují proto domazávání.
Radiální kloubová ložiska nevyžadující údržbu

Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání s kombinací kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE (tabulka 3) a ocel/tkanina PTFE (tabulka 4) jsou vhodná pro velká zatížení konstantních směrů v aplikacích vyžadujících nízké tření. Jejich schopnost přenášet střídavá a rázová zatížení je omezená.

Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP (tabulka 5) jsou vhodná pro velká zatížení konstantních směrů v aplikacích vyžadujících nízké tření. Jejich schopnost přenášet střídavá a rázová zatížení je omezená. Jsou rovněž poměrně málo citlivá na nečistoty.

Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem

Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem (tabulka 6) jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP. Jsou vhodná pro jednosměrná axiální zatížení nebo kombinovaná axiální a radiální zatížení. Mají nízký součinitel tření a jsou poměrně málo citlivá na nečistoty.

Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE jsou vhodná pro jednosměrná axiální zatížení nebo kombinovaná axiální a radiální zatížení. Mají velmi vysokou základní únosnost a nízký součinitel tření.

Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel jsou vhodná pro velká jednosměrná axiální zatížení nebo velká kombinovaná axiální a radiální zatížení, stejně jako pro velká střídavá zatížení.

Axiální kloubová ložiska

Axiální kloubová ložiska (tabulka 7) jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP. Jsou vhodná pro jednosměrná axiální zatížení nebo kombinovaná axiální a radiální zatížení. Mají nízký součinitel tření a jsou poměrně málo citlivá na nečistoty.

Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE jsou vhodná pro velká jednosměrná axiální zatížení nebo kombinovaná axiální a radiální zatížení. Mají velmi vysokou základní únosnost a nízký součinitel tření.

Axiální kloubová ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel jsou vhodná pro velká jednosměrná axiální zatížení nebo kombinovaná axiální a radiální zatížení, stejně jako pro velká střídavá zatížení.

Kloubové hlavice vyžadující údržbu

Kloubové hlavice se závitovým dříkem vyžadující domazávání jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel (tabulka 8). Jsou vhodné pro velká statická nebo střídavá zatížení, stejně jako pro rázová zatížení.

Kloubové hlavice se zářezem v dříku (tabulka 9) lze zajistit utažením šroubů, jsou proto vhodné pro hydraulické válce.

Kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/bronz (tabulka 10) mají nižší základní únosnost než kloubové hlavice ocel/ocel, jsou však vhodnější pro aplikace, kde může hrozit nedostatečné mazání.

Kloubové hlavice s navařovacím dříkem jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel (tabulka 11). Jsou vhodné pro velká statická nebo střídavá zatížení, stejně jako pro rázová zatížení.

Kloubové hlavice SKF Explorer
Kloubové hlavice SKF Explorer jsou k dispozici s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel v různých provedeních (tabulka 12). Jsou vhodné pro velká statická nebo střídavá zatížení i pro rázová zatížení v aplikacích s nízkou až střední úrovní znečištění. Jsou namazány na celou dobu trvanlivosti, nevyžadují proto domazávání.
Bezúdržbové kloubové hlavice
Kloubové hlavice nevyžadující domazávání (tabulka 13) s kombinací kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE a ocel/tkanina PTFE jsou vhodné pro velká zatížení konstantních směrů v aplikacích vyžadujících nízký součinitel tření. Jejich schopnost přenášet střídavá a rázová zatížení je omezená. Kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP jsou vhodné pro velká zatížení konstantních směrů v aplikacích vyžadujících nízké tření. Jejich schopnost přenášet střídavá a rázová zatížení je omezená.
SKF logo