Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady pro volbu a použití

Tato část a její podkapitoly podávají obecné technické informace, doporučení pro konstrukci a použití. Nabízejí také pomoc při volbě a použití výrobků včetně výpočtů. Samozřejmě není možné uvést veškeré informace pokrývající všechny možné aplikace. Proto je na řadě míst uveden odkaz na technicko-konzultační služby SKF. Pracovníci těchto technických služeb mohou zajistit složité výpočty, diagnostikovat a řešit problémy s výkonností ložisek a pomoci při volbě ložisek. SKF také doporučuje tyto služby všem, kteří pracují na zdokonalení výkonnosti svých aplikací.
SKF logo