Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Klece

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Hlavní typy klecí jsou popsány v části Díly a materiály. Další informace o standardních klecích a možných alternativách u jednotlivých typů ložisek jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků. Pokud je požadováno ložisko s nestandardní klecí, zkontrolujte před objednáním jeho dostupnost.

Mezi ložisky existují zásadní rozdíly v konstrukci, které spolu s vlivem velikosti ložiska vyžadují použití určitých provedení klecí. Příklad:

  • některé typy ložisek vyžadují dělené nebo otevřené klece, protože jsou sestavovány až po dílčím sestavení kroužků a valivých těles
  • jiné typy ložisek vyžadují klece vedené valivými tělesy, aby tvořily integrovaný celek
  • ložiska s určitými kombinacemi řady a velikosti vyžadují klece vedené kroužky, které omezují styková napětí mezi valivými tělesy a klecí.
Materiál a výrobní metody klecí vycházejí z konkrétních funkčních požadavků a množství vyráběných ložisek, s ohledem na maximální spolehlivost a nákladovou efektivitu.
Klece jsou během provozu mechanicky namáhány třením, rázy, odstředivými a setrvačnými silami. Mohou na ně mít vliv také některá organická rozpouštědla či chladiva, maziva a přísady do maziv. Materiál klece má proto značný vliv na vhodnost valivého ložiska pro konkrétní aplikaci.

Ocelové klece
Ocelové klece mohou být používány při provozních teplotách až do 300 °C (570 °F).

Plechové ocelové klece

Lisované ocelové klece se vyrábějí z nízkouhlíkové ocele. Tyto lehké klece se vyznačují poměrně vysokou pevností. U některých typů ložisek mohou být opatřeny povrchovou úpravou, která dále snižuje tření a opotřebení v kritických podmínkách.

Masivní ocelové klece

Masivní ocelové klece jsou běžně vyráběny z nelegované konstrukční ocele. Některé masivní ocelové klece jsou opatřeny povrchovou úpravou, která snižuje tření a opotřebení.

Na masivní ocelové klece nemají vliv maziva na bázi minerálních či syntetických olejů, která se běžně používají pro valivá ložiska, ani organická rozpouštědla používaná k čištění ložisek.

Mosazné klece
Mosazné klece lze používat při teplotách až do 250 °C (480 °F).

Plechové mosazné klece

Klece lisované z mosazného plechu se používají pro některá malá a středně velká ložiska. V aplikacích používajících čpavek, například v kompresorech chladicích zařízení, je třeba používat masivní mosazné nebo ocelové klece.

Masivní mosazné klece

Většina mosazných klecí se vyrábí z lité nebo kované mosazi. Tento materiál je odolný proti většině běžně používaných ložiskových maziv, včetně syntetických olejů a plastických maziv, a k jeho čištění lze použít organická rozpouštědla.

Polymerové klece

Polyamid 66

Polyamid 66 (PA66) je nejčastěji používaný materiál pro výrobu vstřikovaných klecí. Tento materiál zesílený skelnými vlákny nebo bez zesílení se vyznačuje příznivým spojením pevnosti a pružnosti. Mechanické vlastnosti polymerových materiálů, jako je jejich pevnost a pružnost, jsou závislé na teplotě a podléhají stárnutí. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími stárnutí jsou teplota, čas a médium (mazivo), které působí na polymer. Vztah mezi těmito faktory ovlivňujícími polymer PA66 zesílený skelnými vlákny je uveden v diagramu 1. Životnost klece klesá se vzrůstající teplotou a agresivními vlastnostmi maziva.

Vhodnost polyamidových klecí pro konkrétní aplikaci proto závisí na provozních podmínkách a požadované trvanlivosti. Rozdělení maziv na „agresivní“ a „mírná“ se odráží v „přípustné provozní teplotě“ klecí z PA66 zesíleného skelnými vlákny s různými mazivy tabulka 1. Přípustná provozní teplota v tabulce 1 je definována jako teplota, při níž klec dosáhne životnosti nejméně 10 000 provozních hodin bez příznaků stárnutí.

Některá média jsou ještě „agresivnější“ než ta, které jsou uvedené v tabulce 1. Typickým příkladem je čpavek, který se používá jako chladicí médium v kompresorech. V takových případech by neměly být používány klece z PA66 zesíleného skelnými vlákny, je-li teplota vyšší než 70 °C (160 °F).

Polyamid ztrácí pružnost při nízkých teplotách. Klece vyrobené z polyamidu PA66 zesíleného skelnými vlákny by proto neměly být používány v aplikacích s trvalými provozními teplotami nižšími než –40 °C (–40 °F).

Polyamid 46

Polyamid 46 (PA46) zesílený skelnými vlákny je standardní materiál pro klece některých malých a středně velkých toroidních ložisek CARB. Přípustná provozní teplota je o 15 °C (25 °F) vyšší než u polyamidu PA66 zesíleného skelnými vlákny.

Polyetereterketon (PEEK)

Polyetereterketon (PEEK) zesílený skelnými vlákny je pro náročné aplikace s vysokými otáčkami, vysokými teplotami nebo požadavky na chemickou odolnost vhodnější než polyamidy PA66 a PA46. Výjimečnou vlastností materiálu PEEK je vynikající spojení pevnosti a pružnosti, vysoký rozsah provozních teplot a vysoká odolnost proti chemickým látkám a opotřebení. Vzhledem k těmto vynikajícím vlastnostem jsou klece z materiálu PEEK běžně používány pro hybridní a vysoce přesná kuličková a válečková ložiska. Materiál nevykazuje známky stárnutí vyvolaného teplotou a přísadami v oleji při teplotách až do 200 °C (390 °F). Maximální teplota pro použití při vysokých otáčkách je však omezena na +150 °C (300 °F), protože při této teplotě začíná polymer měknout.

Klece z jiných materiálů
Kromě výše uvedených materiálů mohou být ložiska SKF pro speciální aplikace vybavena klecemi vyrobenými z jiných technických polymerů, lehkých slitin či speciální litiny. Ohledně dalších informací o alternativních materiálech klecí se obraťte na SKF.

SKF logo