Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení ložiska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Po stanovení typu, velikosti a uložení ložiska je třeba v rámci procesu volby ložiska zvážit další faktory, které umožňují dále definovat výslednou variantu ložiska.

Tato část obsahuje doporučení a požadavky pro volbu následujících parametrů a součástí:

  • vnitřní vůle nebo předpětí ložiska
  • tolerance ložiska
  • vhodná klec (je-li použita)
  • integrovaná těsnění (jsou-li použita)
  • další možnosti, jako jsou povlaky a jiné prvky zohledňující speciální požadavky
SKF logo