Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba vnitřní vůle nebo předpětí

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Vnitřní vůle ložiska (obr. 1) je definována jako celková vzdálenost, o kterou lze posunout jeden kroužek ložiska vůči druhému v radiálním (radiální vůle) nebo v axiálním směru (axiální vůle).
Počáteční vnitřní vůle je vnitřní vůle v ložisku před jeho montáží.
Vůle po montáži je vnitřní vůle v ložisku po jeho montáži, ale před uvedením do provozu.
Provozní vůle je vnitřní vůle v ložisku během provozu po dosažení stabilní teploty.

Ve většině aplikací je počáteční vnitřní vůle v ložisku větší než jeho provozní vůle. To je způsobeno následujícími vlivy:

  • uložení s přesahem na hřídeli nebo v tělese (obr. 2)
  • tepelná roztažnost kroužků ložiska a souvisejících dílů (obr. 2).
Pro zajištění uspokojivého provozu musí mít ložiska vhodnou provozní vůli (→ Význam volby správné vůle nebo předpětí).
Ve většině případů ložiska vyžadují určitou úroveň vůle (→ Volba počáteční vnitřní vůle). V některých případech však mohou vyžadovat předpětí (tj. zápornou vůli → Volba předpětí).

Platí následující obecná pravidla:

  • Kuličková ložiska by měla mít provozní vůli, která je prakticky nulová.
  • Válečková, jehlová a soudečková ložiska a toroidní ložiska CARB obvykle vyžadují alespoň malou provozní vůli.
  • Kuželíková ložiska a kuličková ložiska s kosoúhlým stykem by měla mít malou provozní vůli, s výjimkou aplikací, kde je vyžadována vysoká tuhost nebo přesné nastavení polohy – v takových případech lze použít montáž s určitým předpětím.
Části Volba počáteční vnitřní vůle a Volba předpětí popisují ovlivňující faktory, které je třeba zvážit, a metody výpočtu počáteční vnitřní vůle potřebné k dosažení provozní vůle či předpětí podle požadavků aplikace.
SKF logo