Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontaktní plochy ložiska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Úložné plochy na hřídelích a v tělesech, stejně jako součásti axiálně zajišťující ložisko, mají významný vliv na výkonnost ložiska. Má-li být únosnost ložiska plně využita, jeho kroužky musí být úplně podepřeny po celém svém obvodu a v celé šířce oběžné dráhy. Úložné plochy pro ložiska musí být vyrobeny s příslušnými geometrickými a rozměrovými tolerancemi a nesmí být přerušovány drážkami, otvory či jinými prvky.
Tato část obsahuje doporučení a požadavky pro návrh rozhraní ložisek včetně následujících:
  • kritéria volby uložení ložisek
  • doporučená uložení pro standardní podmínky
  • tabulky pomáhající při stanovení minimálních, maximálních a pravděpodobných hodnot vůle nebo přesahu mezi ložiskem a jeho úložnou plochou
  • doporučení pro stanovení geometrických tolerancí úložných ploch pro ložiska
  • doporučení pro axiální podepření kroužků ložiska
  • další konstrukční kritéria pro kontaktní plochy ložisek

Systém tolerancí ISO

Uložení valivých ložisek jsou obvykle stanovena s použitím standardních tříd přesnosti děr a hřídelů podle normy ISO 286-2. Protože ložiska jsou obvykle vyrobena s tolerancemi ISO (→ Tolerance), uložení je dáno volbou třídy přesnosti úložné plochy pro ložisko. Obr. 1 ilustruje polohu a šířku tolerančních intervalů běžně používaných tříd přesnosti vzhledem k tolerancím díry ložiska a vnějšího průměru. Obr. 1 platí pro středně velká ložiska s Normální přesností. Je důležité mít na paměti, že třídy přesnosti ISO pro valivá ložiska a pro díry a hřídele se liší. Tolerance pro každou velikost se liší v celém rozsahu skutečných velikostí. Proto je třeba zvolit příslušné třídy přesnosti pro úložné plochy ložisek na základě skutečné velikosti ložiska v aplikaci.
SKF logo