Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Valivá ložiska vyžadují ke spolehlivému provozu náležité mazání. Mazivo snižuje tření, zabraňuje opotřebení, chrání povrchy ložiska před korozí a může rovněž zajišťovat potřebné chlazení. Tato část popisuje: Informace o mazání ložisek s těsněním jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.

Souvislost mazání s ostatními kritérii volby

Volba mazání a vlastnosti maziva mají velký vliv na provozní teplotu, která následně ovlivňuje:

  • vhodnost použití plastického maziva nebo oleje
  • požadovaný domazávací interval u plastického maziva
  • nutnost použití mazání olejem, protože oběh oleje lze použít k odvádění tepla 
  • mazací podmínky – viskózní poměr κ, který ovlivňuje volbu velikosti ložiska na základě modelu trvanlivosti podle SKF
SKF logo