Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výkonnost a provozní podmínky

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Prvním krokem procesu volby ložiska je porozumění a zdokumentování následujících skutečností:
 • požadovaná výkonnost
 • provozní podmínky a předpoklady
 • všechny ostatní požadavky aplikace

Požadavky aplikace na ložiskové řešení mohou být různé. Mezi běžné faktory patří:

 • trvanlivost ložiska
 • přípustné otáčky a schopnost odolávat různým zrychlením
 • přesnost radiální a axiální polohy hřídele
 • schopnost odolávat nízkým či vysokým teplotám nebo teplotním spádům
 • úrovně produkovaného hluku a vibrací
Relativní význam těchto faktorů výkonnosti může mít vliv na pořadí kroků v procesu volby ložiska a analýzy aplikace.

Provozní podmínky je třeba posoudit co možná nejpodrobněji. Nejdůležitějšími provozními parametry jsou následující:

 • zatížení
 • otáčky
 • teplota
 • mazivo a jeho čistota
Obvykle je lze určit na základě fyzikální a mechanické analýzy aplikace nebo zkušeností s podobnými aplikacemi. Zajistěte, aby všechny předpoklady byly jasně zdokumentovány.
Provozní podmínky se obvykle v průběhu času mění, jako například v aplikacích s proměnnými otáčkami, v důsledku změn teploty v průběhu roku nebo zvýšeného výstupního výkonu. Rozsah těchto změn je důležitý. V některých případech mohou být důležité obě krajní meze rozsahu, zatímco v jiných pouze spodní nebo horní mez.

Optimalizace si může vyžádat cyklické opakování některých kroků procesu volby ložiska. Pro minimalizaci těchto opakování je vhodné posoudit a stanovit priority veškerých požadavků aplikace, jako je například:

 • dostupný prostor v radiálním i axiálním směru
 • průměry hřídelů na základě požadavků na jejich pevnost
 • volba maziva s ohledem na ostatní součásti aplikace
Obr. 1 ukazuje vztahy mezi hlavními provozními podmínkami, požadavky aplikace a různými hledisky konstrukce ložiskových uložení. Tyto seznamy nejsou úplné; ve snaze o získání robustního a cenově výhodného řešení je obvykle třeba zvážit další faktory a vzájemné vztahy, jako jsou náklady a dostupnost.
V procesu volby ložiska nebo při kontaktování technicko-konzultačních služeb SKF vám může pomoci dokument Technické údaje aplikace [PDF].
SKF logo