Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní informace o ložiscích

Proč valivá ložiska?

Valivá ložiska s minimálním třením podpírají a vedou (obr. 1) rotující nebo oscilující části strojů – jako jsou hřídele, osy nebo kola –, a přenášejí zatížení mezi součástmi stroje. Valivá ložiska se vyznačují vysokou přesností a nízkým třením, a proto umožňují vysoké otáčky při nízké hlučnosti, vytvářeném teplu, spotřebě energie a opotřebení.
Představují nákladově výhodné a vyměnitelné díly strojů, které obvykle dodržují národní nebo mezinárodních rozměrové normy.

Kuličková ložiska a ložiska s čárovým stykem

Podle použitých valivých těles rozlišujeme dva základní typy valivých ložisek:

  • kuličky → kuličková ložiska (ložiska s bodovým stykem)
  • podlouhlá valivá tělesa → ložiska s čárovým stykem

Kuličky a podlouhlá valivá tělesa se liší způsobem styku s oběžnou dráhou.

Kuličky vytvářejí bodový styk s oběžnými drahami kroužků (obr. 2). Při zvýšení zatížení působícího na ložisko se ze stykového bodu stává eliptická oblast. Malá styková oblast vytváří nízké valivé tření, což umožňuje kuličkovým ložiskům pracovat při vysokých otáčkách. Současně však omezuje jejich základní únosnost.

Podlouhlá valivá tělesa vytvářejí čárový styk s oběžnými drahami kroužků (obr. 3). Při zvýšení zatížení působícího na ložisko se ze stykové čáry stává obdélníková oblast. Z důvodu větší stykové oblasti, a tedy i vyššího tření, může ložisko s čárovým stykem přenášet větší zatížení, ale při nižších otáčkách než kuličkové ložisko stejné velikosti.

Radiální a axiální ložiska

Podle směru převládajícího zatížení se valivá ložiska dělí do dvou skupin:

  • Radiální ložiska
    Radiální ložiska přenášejí zatížení, která působí převážně kolmo ke hřídeli. Některá radiální ložiska mohou přenášet čistě radiální zatížení, avšak většina z nich může kromě toho přenášet určitá axiální zatížení v jednom nebo i v obou směrech (obr. 4).

  • Axiální ložiska
    Axiální ložiska přenášejí zatížení, která působí převážně ve směru osy hřídele. V závislosti na konstrukci mohou axiální ložiska přenášet čistě axiální zatížení v jednom nebo obou směrech (obr. 5), případně i radiální zatížení (kombinovaná zatížení, obr. 6). Přípustné otáčky axiálních ložisek jsou nižší než u radiálních otáček stejné velikosti.

Stykový úhel (obr. 7) určuje, do které skupiny ložisko patří. Ložiska se stykovým úhlem do 45° jsou radiální ložiska, ostatní jsou axiální ložiska.

SKF logo