Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Všeobecné znalosti o ložiscích

Tato část obsahuje všeobecné informace týkající se valivých ložisek.
Část Základy ložisek obsahuje informace, které by měli znát všichni čtenáři. Po přečtení této části budete:
  • vědět, co jsou valivá ložiska
  • znát jejich díly
  • rozumět základům materiálů používaných ve valivých ložiscích
  • znát terminologii
  • rozumět systému standardizovaných hlavních rozměrů
  • schopni zjistit informace o ložisku z jeho označení
Část Tolerance obsahuje informace, které vám umožní zjistit a stanovit tolerance prakticky všech ložisek, která jsou zde uvedena. To je možné díky mezinárodní standardizaci tolerancí ložisek, zejména normami ISO. Části věnované jednotlivým výrobkům se v případě potřeby odkazují na informace v této části.
Část Skladování obsahuje rady pro manipulaci s ložisky SKF a nakládání s nimi ve skladu.
SKF logo