Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování

Doba skladování je období, po které může ložisko zůstat ve skladu bez nepříznivého vlivu na provozní výkonnost. Ložiska SKF jsou potažena vysoce kvalitním konzervačním olejem na ochranu proti korozi. Dlouhé doby skladování lze dosáhnout uchováváním ložisek v původních, neotevřených a nepoškozených obalech. Doba skladování ložisek rovněž závisí na prostředí, ve kterém jsou skladována. Pro zachování potenciální provozní výkonnosti SKF doporučuje vyskladňovat ložiska v pořadí jejich pořízení tak, aby nejdříve pořízená ložiska byla vyskladněna jako první.

Doba skladování nezakrytých ložisek

Typické doby skladování nezakrytých ložisek (bez těsnění) jsou uvedeny v tabulce 1.

Doba skladování zakrytých ložisek

Zakrytá ložiska (s těsněními nebo kryty) mohou být skladována maximálně tři roky, aby se zabránilo degradaci náplně plastického maziva.

Další faktory související se skladováním

Aby se zabránilo degradaci skladovaných ložisek, zvažte následující faktory:

  • Ložiska skladujte v uzavřených prostorech bez výskytu mrazu a kondenzace, při teplotách do 40 °C. (105 °F)Nevystavujte je proudění vzduchu.
  • Ložiska skladujte v prostředí, kde se nevyskytují vibrace. Vibrace mohou způsobit poškození oběžných drah.
  • Je-li to možné, skladujte je ve vodorovné poloze, aby nemohlo dojít k poškození ložiska pádem.
  • Neotevírejte ani nepoškozujte původní obaly.
SKF logo