Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance

Třídy přesnosti a odpovídající hodnoty pro určité charakteristiky tolerancí jsou uvedeny v normě ISO 492 (pro radiální ložiska) a ISO 199 (pro axiální ložiska). V roce 2014 byly tyto normy uvedeny v soulad s normami geometrické specifikace výrobků ISO GPS, jako je ISO 1101 a ISO 5459. Další informace o normách ISO 492 a ISO 199 a změnách oproti předchozím vydáním můžete získat prostřednictvím e-learningové platformy SKF.

Kuličková ložiska a ložiska s čárovým stykem SKF využívají tři běžné třídy přesnosti:

Třída přesnosti ISOZadní přídavné označení SKFPopis
NormálníMinimální standard pro kuličková ložiska a ložiska s čárovým stykem SKF.
Třída 6P6Menší tolerance než Normální.
Třída 5P5Menší tolerance než třída 6.

Informace o třídách přesnosti různých typů ložisek jsou uvedeny v částech věnovaných příslušným výrobkům. Třídu přesnosti ložiska nelze vždy určit podle přídavného označení. Pokud jde o standardní třídu přesnosti ložiska, není v přídavném označení uvedena.

Informace o ložiscích SKF s třídou přesnosti vyšší než 5 jsou uvedeny v části Vysoce přesná ložiska.

Hodnoty tolerancí

Skutečné hodnoty tolerancí jsou uvedeny v následujících tabulkách.

 • Metrická radiální ložiska, kromě kuželíkových ložisek:
  Normální tolerance → tabulka 1
  Třída přesnosti P6 → tabulka 2
  Třída přesnosti P5 → tabulka 3
 • Metrická kuželíková ložiska:
  Třídy přesnosti Normální a CL7C → tabulka 4
  Třída přesnosti CLN → tabulka 5
  Třída přesnosti P5 → tabulka 6
 • Palcová radiální ložiska, kromě kuželíkových ložisek:
  Normální tolerance → tabulka 7
 • Palcová kuželíková ložiska:
  Třídy přesnosti Normální, CL2, CL3 a CL0 → tabulka 8
 • Axiální ložiska:
  Třídy přesnosti Normální, P6 a P5 → tabulka 9
 • Kuželová díra, kuželovitost 1:12:
  Třídy přesnosti Normální, P6 a P5 → tabulka 10
 • Kuželová díra, kuželovitost 1:30:
  Normální tolerance → tabulka 11

Hodnoty, které jsou standardizovány, odpovídají normám ISO 492, ISO 199 a ANSI/ABMA Std. 19.2.

Symboly tolerancí

Používané symboly tolerancí jsou v souladu s normami ISO 492 a ISO 199 a jsou vysvětleny v dříve uvedených tabulkách a v tabulce 12. Většina symbolů představuje rozměrové tolerance, pouze symboly Kia, Kea, Sd, SD, Sia a Sea představují tolerance geometrické.

Identifikace průměrových řad

Kolísání průměru díry a vnějšího průměru tVdsp a tVDsp pro metrická radiální ložiska (tabulka 1, tabulka 2 a tabulka 3) se liší v závislosti na průměrové řadě ložiska. Průměrovou řadu určíte pomocí tabulky 13.

SKF logo