Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normyHlavní rozměry: ISO 15

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

d ≤ 300 mm
  • tolerance šířky minimálně o 50 % užší než norma ISO (tabulka 1)
  • geometrické tolerance P5
d > 300 mm
  • Geometrické tolerance P5 na vyžádání (přídavné označení C08)

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2, tabulka 3, tabulka 4 a tabulka 5)

Vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle

Normální

Zkontrolujte dostupnosti tříd vůle C2, C3, C4 nebo C5


Hodnoty: ISO 5753-1 Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska při nulovém měřicím zatížení, bez nesouososti, bez axiálního posunutí mezi vnitřním a vnějším kroužkem a s centrovanými valivými tělesy.
Axiální posunutí jednoho kroužku vůči druhému zmenšuje radiální vnitřní vůli. Typická vůle →diagram 1.

Přípustná nesouosost

0,5°

Je-li nesouosost větší než 0,5°, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1, obr. 2)

s1 max, s2 maxtabulková část


Skutečná vnitřní vůle může omezit možné axiální posunutí. Nesouosost snižuje možné axiální posunutí. Podrobnosti jsou uvedeny v části Ověření axiálního posunutí.
Na obou stranách ložiska je nutno zajistit volný prostor (→Volný prostor na obou stranách ložiska).
SKF logo