Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

Standardní sortiment toroidních ložisek SKF CARB odpovídá sortimentu soudečkových ložisek. Sortiment také obsahuje ložiska s úzkým průřezem, která splňují požadavky na minimální radiální prostor. Všechna ložiska CARB jsou inovovaná ložiska SKF Explorer a v tabulkové části jsou označena modře. Standardní sortiment obsahuje následující ložiska:
 • ložiska základního provedení s válcovou nebo kuželovou dírou
  • kuželovitost 1:12 (přídavné označení K)
  • kuželovitost 1:30 (přídavné označení K30)
 • ložiska s těsněním
Ohledně velikostí a variant neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF.
Základní provedení ložisek

V závislosti na řadě a velikosti jsou standardně k dispozici následující nezakrytá toroidní ložiska CARB:

 • ložiska s klecí vedenou valivými tělesy (obr. 1)
 • ložiska s klecí vedenou na vnitřním kroužku (obr. 2)
 • ložiska s plným počtem valivých těles s pojistným kroužkem (obr. 3)

Únosnost ložisek CARB s plným počtem valivých těles je podstatně vyšší než únosnost ložisek stejné velikosti s klecí.

Ložiska s těsněním
 • jsou standardně k dispozici jako malá a středně velká ložiska s plným počtem valivých těles a s válcovou dírou
 • jsou typicky používaná pro nízké otáčky a velmi vysoká zatížení
 • jsou vhodná pro otáčení vnitřního i vnějšího kroužku
 • jsou vybavena kontaktním těsněním se dvěma břity na jedné nebo obou stranách v zápichu vnějšího kroužku, které těsní proti oběžné dráze vnitřního kroužku
 • jsou k dispozici se dvěma různými materiály/provedeními těsnění:
  • hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR) vyztužená ocelovým plechem (přídavné označení CS5, obr. 4)
  • nitrilová pryž (NBR) vyztužená ocelovým plechem (přídavné označení NS, obr. 5) se zvýšenou účinností těsnění – určeno zejména pro oscilační zatížení nebo velmi nízké otáčky

Ložiska s těsněním na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv:

 • ložiska s těsněními z HNBR → standardně plastické mazivo SKF LGHB 2 (tabulka 1)
 • ložiska s těsněními z NBR → standardně plastické mazivo SKF LGEP 2 (tabulka 1)
 • ostatní plastická maziva SKF na vyžádání

Další informace o plastických mazivech → Volba vhodného plastického maziva SKF.

Klece

Toroidní ložiska CARB, která nemají plný počet valivých těles, jsou vybavena některou z následujících klecí:

 • klecí z PA46 zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedenou valivými tělesy (přídavné označení TN9)
 • lisovanou ocelovou klecí, okénkového typu, vedenou valivými tělesy (bez přídavného označení)
 • masivní mosaznou klecí, okénkového typu, vedenou valivými tělesy (přídavné označení M)
 • masivní mosaznou klecí, vedenou na vnitřním kroužku (přídavné označení MB)

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.


Zakázková ložiska

SKF může nabídnout ložiska přizpůsobená potřebám aplikací s jedinečnými provozními podmínkami. Jde například o ložiska pro:
 • papírenské stroje nebo potahovací stroje ve vysoce přesném provedení
 • velmi náročné provozní podmínky, např. kontinuální lití oceli
 • aplikace pro vysoké teploty

Ohledně dalších informací o specializovaných ložiscích CARB se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo