Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení


Ložiska s klecíLožiska s plným počtem valivých těles
Minimální zatížení
Další
informace
Požadované minimální zatížení

Frm = 0 007 C0

Ložiska mazaná olejem:

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0 002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

Provedení výpočtů

Frm = 0,01 C0

Provedení výpočtů
Při rozběhu za nízkých teplot nebo při použití maziva s vysokou viskozitou může být zapotřebí minimální zatížení vyšší než Frm = 0 007 C0 a 0,01 C0.
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
P = Fr
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fr

Symboly

C0
základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Fr
radiální zatížení [kN]
Frm
minimální radiální zatížení [kN]
P
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
n
otáčky (rychlost otáčení) [ot/min]
nrreferenční otáčky [ot/min] (→ tabulková část)
SKF logo