Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Volný prostor na obou stranách ložiska

Při použití ložisek provedení NN s okénkovou nebo čepovou klecí je třeba zajistit volný prostor na obou stranách ložiska (obr. 1), který umožňuje axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu. Požadovanou šířku volného prostoru lze získat pomocí vzorce

Ca = 1,3 smax

kde

Caminimální šířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm]
smaxpřípustné axiální posunutí jednoho ložiskového kroužku z normální polohy vůči druhému [mm] (→ tabulková část)

Opěra příruby

Když jsou válečková ložiska vystavena axiálním zatížením, celkové axiální házení (→ Tolerance pro celkové axiální házení) a velikost opěrných ploch souvisejicích dílů jsou zvláště důležité pro rovnoměrné rozložení zatížení na přírubě.
Příruba vnitřního kroužku by měla být opřena pouze do poloviny své výšky (obr. 2), aby nebyla vystavena škodlivým střídavým napětím, které mohou vzniknout například při průhybu hřídele.

Doporučený průměr osazení hřídele lze získat pomocí

das = 0,5 (d1 + F)

kde
das
průměr osazení hřídele pro axiálně zatížená ložiska [mm]
d1
průměr příruby vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
F
průměr oběžné dráhy vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
SKF logo