Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 15

Kromě:

  • šířka vnějšího kroužku ložisek řady NNF 50:
    C = o 1 mm méně než dle normy ISO
  • ložiska řady 3194.. :
    rozměry nejsou standardizovány

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální


Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1)

Radiální vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle ložisek

Normální, C3

Zkontrolujte dostupnost ostatních tříd přesnosti


Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 2)


Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1).

smax → tabulková část


Ložiska bez příruby nebo pouze s jednou integrovanou přírubou na vnitřním nebo vnějším kroužku mohou vyrovnávat axiální posunutí. Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

SKF logo