Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Dvouřadá válečková ložiska SKF s plným počtem valivých těles jsou nerozebíratelná a jsou opatřena obvodovou mazací drážkou s otvory ve vnějším kroužku, které umožňují mazání. Ložiska v provedení NNF mají další mazací otvory ve vnitřním kroužku.
Ložiska provedení NNCL
 • mají tři vodicí příruby na vnitřním kroužku a žádné příruby na vnějším kroužku (obr. 1)
 • mají pojistný kroužek ve vnějším kroužku mezi řadami válečků, který drží ložisko pohromadě
  Pojistný kroužek by během provozu neměl být axiálně zatížen.
 • mohou vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu v obou směrech
Ložiska provedení NNCF
 • mají tři vodicí příruby na vnitřním kroužku a jednu vodicí přírubu na vnějším kroužku (obr. 2)
 • mají pojistný kroužek ve vnějším kroužku na opačné straně vzhledem k vodicí přírubě, který drží ložisko pohromadě
  Pojistný kroužek by během provozu neměl být axiálně zatížen.
 • používají se k axiálnímu vedení hřídele v jednom směru a umožňují případné axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu v opačném směru
Ložiska provedení NNC
 • mají stejný vnitřní kroužek jako ložiska v provedení NNCL a NNCF
 • mají dvoudílný vnější kroužek (obr. 3):
  • je držen pohromadě pojistnými prvky, které by nikdy neměly být zatěžovány axiálně
  • skládá se ze dvou stejných částí, z nichž každá je vybavena jednou vodicí přírubou
 • používají se k axiálnímu vedení hřídele v obou směrech
Ložiska alternativního provedení NNC mohou být vybavena jednodílným vnějším kroužkem s jednou vodicí přírubou a přírubovým kroužkem.
Ložiska provedení NNF s těsněním
 • jsou k dispozici v řadách 50 a 3194..
 • mají dvoudílný vnitřní kroužek (obr. 4):
  • je držen pohromadě pojistným kroužkem
  • se třemi vodicími přírubami
 • mají jednu vodicí přírubu na vnějším kroužku
 • používají se k axiálnímu vedení hřídele v obou směrech
 • díky vzdálenosti mezi dvěma řadami válečků mohou přenášet klopné momenty
 • mají vnější kroužek o 1 mm užší než vnitřní kroužek
 • nevyžadují rozpěrné kroužky mezi vnitřním kroužkem a souvisejícími díly v aplikacích s rotujícím vnějším kroužkem
 • mají dvě drážky pro pojistný kroužek na vnějším kroužku:
  • pro zjednodušení montáže
  • pro úsporu axiálního prostoru
  To je zvláště výhodné, pokud je ložisko osazeno uvnitř nebo na souvisejícím dílu, jako například u lanových kladek obr. 5).
 • mají na obou stranách kontaktní těsnění z polyuretanu (PUR) zajištěná v zápichu na osazení vnitřního kroužku (obr. 4)
  Těsnící břit působí mírným tlakem proti oběžné dráze vnějšího kroužku.
 • jsou naplněna vysoce kvalitním plastickým mazivem s dobrými antikorozními vlastnostmi (tabulka 1)
  Další informace o plastických mazivech naleznete v části Mazání.
 • mohou být dodána nezakrytá a bez plastického maziva pro aplikace, kde je třeba použít mazání olejem
  Je-li požadováno malé množství ložisek bez těsnění, tak před montáží tato těsnění mohou být odstraněna a ložiska vymyta.

Domazávání

Ložiska s těsněním provedení NNF ve většině provozních podmínek nevyžadují domazávání a lze je považovat za ložiska bez nutnosti domazávání. Pokud však pracují ve vlhkém nebo znečištěném prostředí nebo při středních až vysokých otáčkách, musí být domazávána (Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo ). Ložiska mohou být domazávána mazacími otvory ve vnějším i vnitřním kroužku.

Párovaná ložiska
 • jsou zkombinována tak, že rozdíl výšek průřezů ložisek v párované sadě leží ve velmi malém rozsahu tolerancí
  Tento zúžený rozsah tolerancí je předpokladem pro rovnoměrné rozložení zatížení mezi ložisky.
 • lze dodat v následujících sadách:
  • sada dvou ložisek (přídavné označení DR)
  • sada tří ložisek (přídavné označení TR)
  • sada čtyř ložisek (přídavné označení QR)
SKF logo