Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další informace → Požadované minimální zatížení


Provedení výpočtů
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Axiálně volná ložiska

P = Fr

Axiálně vodící ložiska

Fa/Fr ≤ 0,15 → P = Fr

Fa/Fr > 0,15 → P = 0,92 Fr + 0,4 Fa

Fa nesmí překročit 0,25 Fr.

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska
P0 = Fr

Symboly

dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
nr
referenční otáčky [1/min] (→ tabulková část)
Pro zakrytá ložiska s odstraněným těsněním a mazáním olejem: použijte 1,3 × mezní otáčky
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo