Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota válečkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a válečky

Válečková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do teploty 150 °C (300 °F).

Těsnění

Přípustné provozní teploty těsnění z materiálu PUR jsou –20 až +80 °C (–5 až +175 °F).

Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných v dvouřadých válečkových ložiscích s plným počtem valivých těles s těsněním jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty ostatních plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo