Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Dimension standards

Not standardized

Bore and outside diameter for many bearings: diameter series 9 or 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • rozměrové tolerance P6
  • geometrické tolerance P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

C3 or C4

Except for bearings with a helical groove in the inner ring(s) bore (feature G in the Design variant/feature → product table): C2


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided, contact the SKF application engineering service.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1)

smax → tabulková část


Ložiska bez příruby nebo pouze s jednou integrovanou přírubou na vnitřním nebo vnějším kroužku (kroužcích) mohou do určité míry vyrovnávat axiální posunutí. Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

SKF logo