Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro čtyřřadá válečková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53kdeNNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Čtyřřadá válečková ložiska jsou kromě svého označení rovněž určena variantami a vlastnostmi provedení (→ tabulková část). Některé tyto vlastnosti nemusí být součástí označení ložiska, jsou však vždy zahrnuty ve variantách a vlastnostech provedení (→ Varianty a vlastnosti).
Test Designation 1Přední přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
NNUDČtyřřadé válečkové ložisko vycházející z dvou dvouřadých ložisek provedení NNU
Uvedeno v tabulce 1 nebo identifikace číslem výkresu

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
A, B, C, D, EOdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce. Používá se rovněž kombinace těchto písmen, např. DC. Skutečná modifikace je specifická pro konkrétní ložisko a je uvedena na výkresu.
ECOptimalizovaná vnitřní konstrukce s větším počtem valivých těles nebo většími valivými tělesy a s upraveným stykem čela valivého tělesa a příruby

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
GSpirálová drážka v díře ložiska
KKuželová díra, kuželovitost 1:12
K30Kuželová díra, kuželovitost 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
FAMasivní ocelová klec, vedená na vnějším kroužku
MMasivní mosazná klec, vedená valivými tělesy
MA(S)Masivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku. S označuje mazací drážku ve vodících plochách

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný a kalený vnitřní a vnější kroužek
HA2Cementovaný a kalený vnější kroužek
HA3Cementovaný a kalený vnitřní kroužek
HA4Cementovaný a kalený vnitřní a vnější kroužek a valivá tělesa
HA5Cementovaná a kalená valivá tělesa
HA6Cementovaný a kalený vnější kroužek (kroužky) a valivá tělesa
HA7Cementovaný a kalený vnitřní kroužek (kroužky) a valivá tělesa
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HB2Bainiticky kalený vnější kroužek (kroužky)
HB3Bainiticky kalený vnitřní kroužek (kroužky)

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které identifikuje zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • M = Zúžený rozsah vůle odpovídající střední polovině skutečného rozsahu vůle
  • P = Posunutý rozsah vůle, který je tvořen horní polovinou skutečného rozsahu a spodní polovinou sousedního většího rozsahu.
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4
P5Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P5
P6Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení - Sady ložisek, párovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S1Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)
S2Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání
W20Mazací otvory ve vnějším kroužku (kroužcích)
W33Obvodová mazací drážka a mazací otvory ve vnějším kroužku (kroužcích)

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty
VA907Ložisko s těsněním
VJ202Sada dvou spárovaných dvouřadých ložisek
SKF logo