Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřřadá válečková ložiska

Čtyřřadé válečkové ložisko

Základní provedení čtyřřadých válečkových ložisek SKF jsou k dispozici v několika modifikacích:

 • s válcovou nebo kuželovou dírou
 • nezakrytá nebo s těsněním

Čtyřřadá válečková ložiska se používají téměř výhradně pro čepy válců válcovacích stolic, kalandrů a válcových lisů. Obvykle se montují s přesahem na čep válce, a proto jsou vhodná pro použití ve válcovnách provozovaných s vysokými rychlostmi.

Čtyřřadá válečková ložiska mohou přenášet pouze radiální zatížení. Kombinují se proto s kuličkovými ložisky nebo kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem, případně s kuželíkovými ložisky (radiální nebo axiální konstrukce), která přenášejí axiální zatížení.

Vlastnosti ložisek

 • Mimořádně vysoká únosnost
  Čtyřřadá válečková ložiska jsou díky velkému počtu valivých těles vhodná pro velmi vysoká radiální zatížení.
 • Nízké tření (oblast styku mezi čely valivých těles a přírubou)
  Provedení s otevřenou přírubou (obr. 1) spolu s konstrukcí čela válečku a povrchovou úpravou podporují vytvoření mazivového filmu, který přispívá k nižšímu tření.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Logaritmický stykový profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 2), citlivost na nesouosost a průhyb hřídele.
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
  Rozebiratelné díly čtyřřadých válečkových ložisek SKF jsou zaměnitelné. To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
 • Možnost vysokých otáček
  Konstrukce klecí jsou vhodné pro vysoké otáčky, velká zrychlení a rázová zatížení.
 • Nízká výška průřezu
  Nízká výška průřezu čtyřřadých válečkových ložisek umožňuje používat relativně velké průměry čepů v poměru k průměru válce.
SKF logo