Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další informace → Požadované minimální zatíženíProvedení výpočtů
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

P = Fr
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska
P0 = Fr

Symboly

dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo