Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Jednotlivé díly čtyřřadých válečkových ložisek je třeba montovat ve správném pořadí. Společnost SKF proto přijala některá opatření k usnadnění montáže:
  • Díly patřící k sobě jsou příslušně označeny (obr. 1).
  • Všechny díly každého ložiska jsou označeny stejným výrobním číslem, aby nemohlo dojít k záměně dílů.
  • Vnitřní kroužky a dvojice vnitřních kroužků jsou plně zaměnitelné a nemusí mít stejné výrobní číslo jako vnější kroužek (kroužky).
U ložisek s kuželovou dírou se používá montáž s přesahem. Při montáži mohou být seřízena, aby bylo dosaženo určité radiální vnitřní vůle nebo definovaného předpětí.

Se všemi ložisky je dodáván podrobný montážní návod.

Pokud pracovníci nemají dostatečné zkušenosti s montáží čtyřřadých válečkových ložisek, SKF doporučuje požádat o pomoc servisní pracovníky SKF. To je zvláště důležité u montáže velkých ložisek. Další informace o montážních službách SKF jsou k dispozici na vyžádání.

Zatížená oblast

Ve většině aplikací má zatížení konstantní směr, takže je zatížena přibližně jen čtvrtina vnějšího kroužku. Je proto třeba přijmout nebo zvážit následující opatření:
  • Čela vnějšího kroužku (kroužků) jsou rozdělena do čtyř oblastí označených římskými číslicemi I až IV.
    • Označení oblasti I navíc zahrnuje přímku přes vnější povrch.
    • Oblast I je třeba při úvodní montáži nastavit do směru působení zatížení.
  • Po určité době provozu, která závisí na provozních podmínkách, je třeba vnější kroužky otočit o 90°. Doporučené trvání tohoto období je přibližně 1 000 provozních hodin, po jejichž uplynutí je třeba ložisko zkontrolovat.
SKF logo