Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota válečkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecemi
  • těsněním
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Válečková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Ocelové nebo mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a válečky.

Těsnění

Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z HNBR jsou –40 až +140 °C (–40 až +285 °F).

Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo