Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal dimensional tolerance

P6 geometrical tolerance


Values: ISO 492 (table 1, table 2)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 3)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

≈ 3 úhlové minuty


Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1)

smax → tabulková část


Ložiska bez příruby nebo pouze s jednou integrovanou přírubou na vnitřním nebo vnějším kroužku mohou vyrovnávat axiální posunutí. Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

SKF logo