Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Opěra příruby

Když jsou válečková ložiska vystavena axiálním zatížením, celkové axiální házení (→ Tolerance pro celkové axiální házení) a velikost opěrných ploch sousedních součástí jsou zvláště důležité pro rovnoměrné rozložení zatížení příruby.
Příruba vnitřního kroužku by měla být opřena pouze do poloviny své výšky (obr. 1), aby nebyla vystavena škodlivým střídavým napětím, které mohou vzniknout například při průhybu hřídele.

Doporučený průměr opěrné plochy hřídele lze získat pomocí

das = 0,5 (d1 + F)

kde
das
opěrný průměr hřídele pro axiálně zatížená ložiska [mm]
d1
průměr příruby vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
F
průměr oběžné dráhy vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
SKF logo