Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Metrická ložiska

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 15

Kromě:

  • Příložné kroužky HJ: ISO 246
  • Pojistné kroužky a drážky: ISO 464
  • Pojistné drážky: ISO 20515

Tolerance

Další informace → Tolerance

  • Normální rozměrová tolerance
  • Geometrická tolerance P6

Zkontrolujte dostupnost třídy přesnosti P5 nebo P6 pro ložiska řady 10


Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3)

Radiální vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle

  • Normální, C3

Zkontrolujte dostupnost ostatních tříd přesnosti


Hodnoty: ISO 5753-1


Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Axiální vnitřní vůle


Směrné hodnoty:

Při měření axiální vnitřní vůle se válečky mohou naklonit, což způsobí zvětšení změřené axiální vůle:

  • Řada 10, 18, 19, 2, 3 a 4: ≈ radiální vnitřní vůle
  • Řada 22, 23, 29 a 39: ≈ 2/3 radiální vnitřní vůle

Přípustná nesouosost

  • Řada 10, 12, 18, 19, 2, 3 a 4: ≈ 4 úhlové minuty
  • Řada 20, 22, 23, 29 a 39: ≈ 3 úhlové minuty

Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Hodnoty neplatí pro ložiska provedení NUP ani pro ložiska provedení NJ s příložným kroužkem HJ.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1)

smaxtabulková část


Ložiska bez příruby nebo pouze s jednou integrovanou přírubou na vnitřním nebo vnějším kroužku mohou vyrovnávat axiální posunutí. Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

Palcová ložiska

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: BS 292-2

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální


Hodnoty: BS 292-2 (tabulka 8)

Radiální vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle

Normální


Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 4)


Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

≈ 4 úhlové minuty


Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1)

smaxtabulková část


Ložiska mohou vyrovnávat axiální posunutí hřídele vůči tělesu uvnitř ložiska. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

SKF logo