Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá válečková ložiska

Jednořadé válečkové ložisko
Jednořadá válečková ložiska SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních, řadách a velikostech. Hlavní konstrukční rozdíly mezi ložisky popisovanými v této části spočívají v následujících vlastnostech:
 • provedení a materiál klece
 • uspořádání přírub na vnitřním a vnějším kroužku (obr. 1)

Vlastnosti ložisek

 • Nízké tření (oblast styku mezi čely valivých těles a přírubou)
  Provedení s otevřenou přírubou (obr. 2) spolu s konstrukcí čela válečku a povrchovou úpravou podporují vytvoření mazivového filmu. Výsledkem je nižší tření a vyšší axiální únosnost.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Logaritmický stykový profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 3), citlivost na nesouosost a průhyb hřídele.
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
  Oddělitelné díly válečkových ložisek SKF jsou zaměnitelné (obr. 4). To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
 • Možnost vysokých otáček
  Konstrukce klecí jsou vhodné pro vysoké otáčky, velká zrychlení a rázová zatížení.
SKF logo