Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dynamická axiální únosnost

Jednořadá válečková ložiska a jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles s přírubami na vnitřním i vnějším kroužku mohou kromě radiálního zatížení přenášet i axiální zatížení o hodnotě až Fa ≤ 0,5 Fr.
Axiální únosnost závisí na podmínkách mazání, provozní teplotě a odvodu tepla v oblasti styku mezi čely valivých těles a přírubou.
Vzorce níže jsou platné pro normální provozní podmínky, tj.:
  • teplotní rozdíl ΔT ≈ 60 °C mezi provozní teplotou a okolní teplotou ložiska
  • měrný přestup tepla ≈ 0,5 mW/mm2
  • viskózní poměr κ ≥ 2
  • nesouosost ≤ 1 úhlová minuta
    Je-li nesouosost větší než 1 úhlová minuta, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Přípustná axiální zatížení

Provozní podmínkyMechanická omezeníTepelná omezení
Nepřetržitě

Ložiska řady 2..
Fap max ≤ 0,0045 D1,5

Ložiska jiných řad
Fap max ≤ 0,0023 D1,7

Mazání oběhem oleje


Jiné mazání

  • Referenční plocha A ≤ 50 000 mm2
  • Referenční plocha A > 50 000 mm2
Krátkodobě

Fap brief ≤ 2 (Fap, Fap oil, Fap max)

  • za předpokladu, že se dočasně nezvýší provozní teplota ložiska o více než 5 °C
  • termín „krátkodobě“ označuje časový interval, v jehož průběhu ložisko provede přibližně 1 000 otáček

Nahodilá rázová zatíženíFap impact ≤ 3 (Fap, Fap oil, Fap max)

Symboly

A
referenční plocha [mm2]
= π B (D + d)
Bšířka ložiska [mm]
C0
základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
d
průměr díry ložiska [mm]
D
vnější průměr ložiska [mm]
ΔTS
teplotní rozdíl mezi přitékajícím a odtékajícím olejem [°C]
Faaxiální zatížení [kN]
Fappřípustné axiální zatížení [kN]
Fap brief
maximální krátkodobé axiální zatížení [kN]
Fap impactmaximální nahodilé axiální rázové zatížení [kN]
Fap maxmaximální stále působící axiální zatížení [kN]
Fap oil
maximální přípustné axiální zatížení v aplikacích s oběhem olejem [kN]
Frradiální zatížení [kN]
k1součinitel mazání
= 1,5 pro mazání olejem
= 1 pro mazání plastickým mazivem
k2součinitel mazání
= 0,15 pro mazání olejem
= 0,1 pro mazání plastickým mazivem
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
VS
průtok oleje [l/min]
SKF logo