Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení
Další
informace → Požadované minimální zatížení


Provedení výpočtů
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
Axiálně volná ložiska

P = Fr


Axiálně vodicí ložiska

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa nesmí překročit 0,5 Frr.

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fr

Symboly

dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
emezní hodnota
= 0,2 pro ložiska řady18
= 0,3 pro ložiska řady 22, 23, 28, 29 a 30
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
nr
referenční otáčky [1/min] (→ tabulková část)
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Ysoučinitel axiálního zatížení
= 0,6 pro ložiska řady 18
= 0,4 pro ložiska řad 22, 23, 28, 29 a 30
SKF logo