Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Připojovací rozměry

Připojovací rozměry by měly splňovat následující požadavky:

 • Opěrné plochy v tělesech a na hřídelích by měly být kolmé k ose hřídele a měly by zajišťovat dokonalé opření kroužků po celém obvodu a šířce čela kroužku.
 • Průměr hřídele by měl být ≥ da min a v tělese ≤ Da max (obr. 1). Hodnoty da min a Da max jsou uvedeny v tabulkové části.
 • Hřídele a tělesa by měla být vyrobena ve vhodných třídách přesnosti (tabulka 1)
  aby zajišťovala uspokojivé radiální vedení pro jednotlivé díly axiálního ložiska.
  • Kroužky středěné tělesem vyžadují radiální mezeru mezi hřídelem a dírou kroužku.
  • Kroužky středěné hřídelem vyžadují radiální mezeru mezi kroužkem a dírou tělesa.

Axiální klece s válečky jsou obecně radiálně středěné hřídelem, aby došlo ke snížení obvodové rychlosti, při které klec klouže po vodicím povrchu. To je důležité zejména pro aplikace s vyššími otáčkami. Vodicí plocha by měla být broušená.

Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech

 • by měly mít stejnou tvrdost, povrchovou úpravu a axiální házení jako ložiskový kroužek, má-li být základní únosnost axiální klece s válečky plně využita
 • by měly být navrženy s použitím rozměrů Ea a Eb (→ tabulková část), které berou v úvahu radiální posunutí sady valivých těles.
Další informace jsou uvedeny v části Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech.
SKF logo