Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro axiální válečková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

Celé ložisko
81132 TN
kde81132 =
TN =

Díly
K 89438 MkdeK =
89438 =
M =
WS 81230kdeWS =
81230 =
LS 130170kdeLS =
130170 =

Použitelné možnosti pro axiální válečková ložiska


Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
GS
Tělesový kroužek
K
Axiální klec s válečky
WS
Hřídelový kroužek

Test Designation 2
Základní označení
Uvedeno v tabulce 1 nebo identifikací čísla výkresu
LS..
Univerzální kroužek, následující číslo značí průměr díry a vnější průměr

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
M
Masivní mosazná klec
TN
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementované hřídelové a tělesové kroužky
HB1
Bainiticky kalené hřídelové a tělesové kroužky

Test Designation 6.2
Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P5
Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo