Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF dodává axiální válečková ložiska ve dvou řadách:

 • ložiska řady 811 a 812 (obr. 1) s jednou řadou valivých těles
  Používají se zejména v aplikacích, kde axiální kuličková ložiska nemají dostatečnou únosnost.
 • ložiska řady 893 a 894 (obr. 2) se dvěma řadami valivých těles
Jednosměrná axiální ložiska

Standardně jsou axiální válečková ložiska k dispozici jako jednosměrná ložiska (obr. 1 a obr. 2) a přenášejí axiální zatížení pouze v jednom směru.

Obousměrná axiální ložiska
 • mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech
 • mohou být vytvořena kombinací dvou axiálních klecí s válečky a dvou ložiskových kroužků se středním kroužkem
  V závislosti na provedení může být střední kroužek vystředěn na hřídeli nebo v tělese (obr. 3 a obr. 4).

Střední kroužky musí mít stejnou kvalitu povrchu a tvrdost jako ložiskové kroužky. SKF nedodává střední kroužky, ale na požádání poskytne specifikace materiálu a rozměrové údaje.

Další informace jsou uvedeny v části Použití ložisek.

Axiální klec s válečky
 • nesou přední přídavné označení K (obr. 5)
 • mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru
 • mohou být kombinovány s kroužky řady WS, GS a LS (→ Ložiskové kroužky
 • mohou být použity bez kroužků v aplikacích, kde
  • souvisejicí díly mohou sloužit jako oběžné dráhy
  • jsou požadována uložení ložisek s malou axiální šířkou
Ložiskové kroužky

SKF může rovněž dodat díly axiálních válečkových ložisek samostatně. Dodatečné ložiskové kroužky k axiálním klecím s válečky jsou uvedeny v tabulkové části:

Hřídelové kroužky

 • nesou přední přídavné označení WS (obr. 6)
 • jsou vyrobeny z kalené uhlíko-chromové ložiskové oceli
 • mají přesně broušený povrch oběžné dráhy
 • mají broušenou díru

Tělesové kroužky

 • nesou přední přídavné označení GS (obr. 7)
 • jsou vyrobeny z kalené uhlíko-chromové ložiskové oceli
 • mají přesně broušený povrch oběžné dráhy
 • mají broušený vnější povrch

SKF doporučuje používat tyto kroužky ve vysokootáčkových aplikacích, kde je požadováno přesné vystředění ložiskových kroužků.

Univerzální kroužky řady LS

 • lze použít jako hřídelové kroužky nebo jako tělesové kroužky u ložisek řady 811
 • používají se v aplikacích, kde přesné vystředění ložiskových kroužků není nutné
 • používají se pro nízké otáčky

Další informace o kroužcích řady LS jsou uvedeny v části Axiální jehlová ložiska.

Klece

Axiální válečková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo