Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kombinovaná jehlová ložiska

Kombinovaná jehlová ložiska SKF se skládají z radiálního jehlového ložiska kombinovaného s axiálním ložiskem. Mohou přenášet jak radiální, tak axiální zatížení. Jsou zvláště vhodná pro aplikace, kde jiné typy uložení axiálně vodicích ložisek zabírají příliš velký prostor, kde se vyskytují příliš velká axiální zatížení nebo příliš velké otáčky nebo kde je mazání nedostatečné pro uspořádání s jednoduchými axiálními kroužky. SKF dodává kombinovaná jehlová ložiska v následujících provedeních:
Intervaly domazávání pro radiální a axiální díl ložiska musí být vypočteny samostatně. Měl by být použit kratší z obou intervalů. Další informace o mazání jsou uvedeny v části Mazání.

Vlastnosti ložisek

  • Uspořádání s axiálně vodicím ložiskem
    Mohou přenášet kombinovaná radiální a axiální zatížení v jednom nebo obou směrech.
  • Malý průřez
    V aplikacích s omezeným prostorem představují kombinovaná jehlová ložiska velmi kompaktní řešení.
  • Vysoká únosnost
    Díky velkému počtu valivých těles mají kombinovaná jehlová ložiska vysokou základní únosnost.
SKF logo