Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem

Jehlová ložiska SKF mají hluboce tažený, tenkostěnný vnější kroužek. Jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem se používají v aplikacích, kde se nemůže díra ložiskového tělesa použít jako oběžná dráha pro klece s jehlami a kde se vyžaduje kompaktní a ekonomické uložení ložiska. Tato ložiska jsou montována s přesahem v tělese. To umožňuje jednoduchou a ekonomickou konstrukci díry tělesa, protože osazení nebo pojistné kroužky nejsou nutné pro axiální zajištění ložiska.
Lisované pouzdro z tvrzené oceli a klec s jehlami těchto ložisek tvoří nerozebíratelnou jednotku.

Vlastnosti ložisek

  • Malý průřez
    V aplikacích s omezeným prostorem umožňují jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem zmenšování rozměrů.
  • Vysoká únosnost a tuhost
    Díky velkému počtu valivých těles mají jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem vysokou základní únosnost a tuhost.
  • Dobré vlastnosti za chodu
SKF logo