Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 3031 (v případě standardizovaných typů)
Ložiska řady AXW nejsou standardizována.
Tolerance

Další
informace
Tolerance
Tolerance, třídy přesnosti, normy (tabulka 1)

Hodnoty tříd přesnosti (tabulka 2)

Variace průměru sady valivých těles:
ISO 3096, stupeň přesnosti 2
Přípustná nesouosost
Není přípustná žádná nesouosost.
SKF logo