Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Připojovací rozměry

Připojovací rozměry by měly splňovat následující požadavky:

 • Opěrné plochy na hřídelích a v tělesech by měly být kolmé k ose hřídele nebo tělesa a měly by poskytovat dokonalé opření po celém obvodu a šířce kroužku.
 • Průměr hřídele by měl být ≤ Ea a v tělese ≥ Eb.
  Hodnoty pro Ea a Eb (→ tabulková část) berou v úvahu pohyb a polohu sady valivých těles.
 • Hřídele a tělesa by měla být vyrobena ve vhodných třídách přesnosti (tabulka 1).
  aby zajišťovala uspokojivé radiální vedení pro jednotlivé díly axiálního ložiska:
  • Kroužky středěné v tělese → je vyžadován radiální prostor mezi hřídelem a dírou kroužku
  • Kroužky středěné na hřídeli → je vyžadován radiální prostor mezi kroužkem a dírou tělesa

Axiální klece s jehlami řady AXW jsou obvykle kombinované s jehlovými ložisky s lisovaným vnějším kroužkem (obr. 1) nebo s jehlovými ložisky s obrobenými kroužky (obr. 2). Pro středící nákružek musí být zvolena stejná tolerance tělesa jako pro radiální ložisko.

Axiální klece s jehlami jsou obecně radiálně vedeny hřídelem, aby se snížila obvodová rychlost, při které klec klouže po vodicím povrchu. To je důležité zejména pro aplikace s vyššími otáčkami. Vodicí plocha by měla být broušená.

Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech

 • by měly mít stejnou tvrdost, povrchovou úpravu a axiální házení jako ložiskový kroužek, má-li být základní únosnost axiální klece s jehlami plně využita
 • by měly být navrženy s použitím rozměrů Ea a Eb (→ tabulková část), které berou v úvahu radiální posunutí sady valivých těles.

Další informace jsou uvedeny v části Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech.

SKF logo