Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF dodává axiální jehlová ložiska ve dvou provedeních:
 • axiální klece s jehlami, řada AXK (obr. 1)
 • axiální jehlová ložiska se středícím nákružkem, řada AXW (obr. 2)
V aplikacích, kde sousedící součásti nejdou použít jako oběžné dráhy, mohou být axiální klece s jehlami kombinovány s ložiskovými kroužky různých řad (→ Ložiskové kroužky).
Axiální klece s jehlami
Řada AXK, axiální klece s jehlami (obr. 1):
 • jsou k dispozici pro rozměry 4 ≤ d ≤ 160 mm
 • mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru
 • mohou být kombinovány s ložiskovými kroužky řady LS, AS, GS 811 nebo WS 811 (→ Ložiskové kroužky) v aplikacích, kde sousedící součásti nejdou použít jako oběžné dráhy
Obousměrná axiální ložiska
 • mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech
 • mohou být vytvořena kombinací dvou axiálních klecí s jehlami a dvou ložiskových kroužků se středním kroužkem

  V závislosti na provedení může být střední kroužek vystředěn na hřídeli nebo v tělese (obr. 3 a obr. 4).

Střední kroužky musí mít stejnou kvalitu povrchu a tvrdost jako ložiskové kroužky. SKF nedodává střední kroužky, ale na požádání poskytne specifikace materiálu a rozměrové údaje.

Další informace jsou uvedeny v části Použití ložisek.

Axiální jehlové ložisko se středícím nákružkem
Řada AXW, axiální jehlová ložiska se středícím nákružkem (obr. 2 a obr. 5):
 • jsou k dispozici pro rozměry 10 ≤ d ≤ 50 mm
 • přenášejí axiální zatížení pouze v jednom směru
 • je tvořeno axiální klecí s jehlami a axiálním kroužkem se středícím nákružkem

  Středící nákružek usnadňuje montáž a přesné radiální vystředění tělesového kroužku (obr. 6 a obr. 7).

Kombinovaná jehlová ložiska

Pro přenášení kombinovaných radiálních a axiálních zatížení mohou být axiální jehlová ložiska řady AXW kombinována s následujícími radiálními jehlovými ložisky:

 • jehlovými ložisky s lisovaným vnějším kroužkem, otevřenými nebo uzavřenými (obr. 6)
 • jehlovými ložisky s obrobenými kroužky (obr. 7)

Tato uložení nabízí ekonomické a kompaktní řešení pro přenos kombinovaných zatížení.

Ložiskové kroužky

Ložiskové kroužky jsou požadovány v případech, kde sousedící součásti stroje nejdou použít jako oběžné dráhy.

Vhodné kroužky jsou uvedeny v tabulkové části a je třeba objednat je samostatně, vzhledem k počtu možných kombinací.

Následující řady mohou být kombinovány s axiálními jehlovými ložisky:

Univerzální kroužky řady LS (obr. 8)

 • jsou vyrobeny z kalené uhlíko-chromové ložiskové oceli
 • mohou být použity jako hřídelové nebo tělesové kroužky pro axiální jehlová ložiska řady AXK
 • mohou být použity jako hřídelové kroužky pro ložiska řady AXW
 • jsou k dispozici pro rozměry 6 ≤ d ≤ 160 mm
 • povrch oběžné dráhy je broušený, ostatní povrchy jsou soustružené
 • používají se v aplikacích, kde přesné vystředění ložiskových kroužků není nutné nebo v aplikacích s nízkými otáčkami
 • čelo kroužku bez sražení hran je oběžnou dráhou a mělo by být v kontaktu s valivými tělesy

Tenké univerzální kroužky řady AS (obr. 9)

 • mají tloušťku 1 mm
 • jsou vyrobeny z pružinové oceli a zakaleny
 • mohou být použity jako hřídelové nebo tělesové kroužky pro axiální jehlová ložiska řady AXK
 • mohou být použity jako hřídelové kroužky pro ložiska řady AXW
 • jsou k dispozici pro rozměry 4 ≤ d ≤ 160 mm
 • lze použít pro nákladově efektivní ložiskové řešení, pokud související díly stroje nejsou kaleny, ale mají odpovídající tuhost a požadavky na geometrické tolerance jsou přiměřené
  Obě čelní plochy kroužků jsou leštěné a mohou být použity jako oběžné dráhy.

Hřídelové kroužky řady 811 (přední přídavné označení WS) a tělesové kroužky (přední přídavné označení GS)

 • se primárně používají s axiálními klecemi s válečky
 • lze rovněž kombinovat s axiálními klecemi s jehlami
 • lze používat ve vysokootáčkových aplikacích, kde je vyžadováno přesné vystředění ložiskových kroužků

Další informace o kroužcích řady 811 jsou uvedeny v části Axiální válečková ložiska.

Klece

Axiální jehlová ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1. Ložiska řady AXW jsou výhradně vybavena ocelovými klecemi.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo