Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další
informace
Požadované minimální zatížení

Fam = 0,0005 C0

Proveďte výpočet

Ekvivalentní
dynamické
zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
P = Fa
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fa

Symboly

C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Fa
axiální zatížení [kN]
Fam 
minimální axiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Poekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo