Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota axiálních jehlových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí
  • mazivem

Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Ložiska jsou tepelně stabilizována až do min. 120 °C (250 °F).

Klece

Ocelové klece lze používat při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa. Mezní teploty polymerových klecí jsou uvedeny v části Polymerové klece.

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Volba vhodného plastického maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

SKF logo