Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 15, kromě šířky ložisek s těsněním s přídavným označením BS2
Tolerance

Další
informace
Tolerance
Normální
Geometrická přesnost P5 na vyžádání (přídavné označení C08)

Kromě:
 • Ložiska s průměrem d ≤ 300 mm:
  • tolerance šířky minimálně o 50 % užší než norma ISO (tabulka 1)
  • geometrická tolerance P5
 • Ložiska pro vibrační stroje a zařízení:
  • průměr díry P5
  • vnější průměr P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2, tabulka 3 a tabulka 4)
Vnitřní vůle

Další
informace
Vnitřní vůle
Normální, C3
Zkontrolujte dostupnost tříd vůle C2, C4 nebo C5

Ložiska pro vibrační stroje a zařízení: C4

Ložiska pro aplikace s vysokými otáčkami: C4
Zkontrolujte dostupnost vůlí třídy C3
Hodnoty:
Hodnoty jsou v souladu s normou ISO 5753-1 (pokud jsou standardizované) a jsou platné pro nenamontovaná ložiska a nulové měřící zatížení.
Přípustná nesouosost
 • Směrné hodnoty pro lehká až normální zatížení (P ≤ 0,1 C) a stálou polohu nesouososti vzhledem k vnějšímu kroužku: (tabulka 7)

  Zda lze tyto hodnoty plně využít či nikoli, závisí na konstrukci ložiskového uzlu, opěrných plochách ložiska v tělese apod.

 • Není-li poloha nesouososti vzhledem k vnějšímu kroužku stálá, může v ložisku dojít k dalšímu prokluzování, což omezuje nesouosost na několik desetin stupně.
  Příklady:
  • vibrační síta s rotující nevývahou, kde s rotací hřídele rotuje i jeho prohnutí (obr. 1)
  • u opěrných válců papírenských strojů, v nichž dochází k průhybu stojícího hřídele
 • Aby se zabránilo škodlivým vlivům na výkonnost těsnění, nesouosost ložisek s těsněním by neměla překročit 0,5°.

SKF logo