Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

Sortiment soudečkových ložisek SKF je nejširší na trhu. Standardní sortiment obsahuje následující ložiska:
 • ložiska v provedení CC, CA a E
 • ložiska s těsněním
 • ložiska pro vibrační stroje
 • ložiska pro větrnou energetiku

Všechna soudečková ložiska SKF jsou vyráběna jako ložiska SKF Explorer a téměř všechna jsou volitelně k dispozici i s kuželovou dírou. Kuželová díra má v závislosti na řadě ložisek:

 • kuželovitost 1:12 (přídavné označení K)
 • kuželovitost 1:30 (přídavné označení K30)

Pro velikostí a varianty, které nejsou uvedeny v tabulkové části se obraťte na SKF.

ložiska v provedení CC, CA a E

Ložiska v provedení CC

 • mají dvě lisované ocelové klece okénkového typu, vnitřní kroužek bez přírub a vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku (obr. 1)
 • jsou uvedena v tabulkové části s přídavným označením C nebo CC
 • jsou uvedena v tabulkové části s přídavným označením EC nebo ECC a mají optimalizovanou vnitřní konstrukci pro zvýšenou únosnost

Ložiska v provedení CA

 • mají masivní mosaznou hřebenovou klec, vnitřní kroužek s vodicí přírubou na obou stranách a volný vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku (obr. 2)
  Příruby na vnitřním kroužku přidržují soudečky na svém místě při naklápění ložiska během montáže nebo údržby a nejsou určeny k vedení soudečků ani k přenášení axiálního zatížení.
 • jsou uvedena v tabulkové části s přídavným označením CA
 • jsou uvedena v tabulkové části přídavným označením ECA a mají optimalizovanou vnitřní konstrukci pro zvýšenou únosnost.

Ložiska v provedení E

 • mají dvě lisované ocelové klece okénkového typu, vnitřní kroužek bez přírub a volný vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku (d ≤ 65 mm) nebo na klecích (d > 65 mm) (obr. 3).
 • jsou uvedena v tabulkové části přídavným označením E
 • mají optimalizovanou vnitřní konstrukci pro zvýšenou únosnost

Klece

Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Obvodová drážka a mazací otvory

 • Ložiska v provedení CC a CA jsou opatřena obvodovou drážku a třemi mazacími otvory ve vnějším kroužku (přídavné označení W33) nebo se třemi mazacími otvory ve vnějším kroužku (přídavné označení W20) (obr. 4).
 • Ložiska SKF v provedení E (obr. 3) mají standardně obvodovou drážku a tři mazací otvory. Toto provedení není uvedeno v označení ložiska (žádné přídavné označení).
Ložiska s těsněním
 • mají stejné provedení a vnitřní konstrukci jako nezakrytá soudečková ložiska
 • jsou standardně k dispozici i s válcovou dírou
 • jsou dodávána již namazána plastickým mazivem a neměla by být vymývána
 • mají obvodovou drážku a tři mazací otvory ve vnějším kroužku, kromě ložisek s přídavným označením W
 • jsou vybavena kontaktním těsněním na jedné nebo obou stranách, vyrobena z jednoho z následujících materiálů:
  • nitrilová pryž (NBR) vyztužená ocelovým plechem (přídavné označení CS nebo RS)
  • hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR) vyztužená ocelovým plechem (přídavné označení CS5 nebo RS5)
  • fluorkaučuková pryž (FKM) vyztužená ocelovým plechem (přídavné označení CS2)

Těsnění jsou nalisována v zápichu ve vnějším kroužku a těsní kontakt s vnitřním kroužek (obr. 5). U větších ložisek jsou těsnění zajištěna pojistným kroužkem (obr. 6).

Ložiska s těsněním na obou stranách jsou z výroby již namazána na celou dobu jejich trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová (→ Životnost plastického maziva ložisek s těsněním). Jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv (tabulka 1):
 • standardní plastické mazivo SKF LGEP 2 (přídavné označení VT143)
 • plastické mazivo SKF LGHB 2 (přídavné označení GEM) nebo LGWM 2 (přídavné označení GLE) - na vyžádání
Další informace o plastických mazivech jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.

Životnost plastického maziva ložisek s těsněním

Životnost plastického maziva ložisek s těsněním je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno. Závisí na zatížení, provozní teplotě a hodnotě otáček. Pro ložiska se standardním plastickým mazivem SKF LGEP 2 (přídavné označení VT143) ji lze zjistit z diagramů:

 • diagram 1, pro lehké zatížení (P ≤ 0,067 C)
 • diagram 2, pro normální zatížení (P ≤ 0,125 C)
Životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • provozní teplota uvnitř zeleného teplotního pole plastického maziva (→ tabulka 1)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací
 • poměr zatížení Fa/Fr ≤ e (→ tabulková část)
 • rychlost otáčení nižší než mezní otáčky (→ tabulková část) a nižší než mezní hodnoty v tabulce 2

Pro jiné provozní podmínky lze životnost plastického maziva odhadnout vynásobením domazávacího intervalu nezakrytých ložisek (→ Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo) součinitelem 2,7.


Domazávání ložisek s těsněním

Je-li požadovaná trvanlivost ložiska delší než životnost plastického maziva, ložiska mohou vyžadovat domazávání. Vhodné množství plastického maziva pro domazání ložisek s těsněním lze zjistit pomocí

Gp = 0,0015 D B

kde
Gp
=
množství plastického maziva pro domazávání [g]
D
=
vnější průměr ložiska [mm]
B
=
šířka ložiska [mm]

Pro zabránění poškození těsnění by plastické mazivo mělo být pomalu vtlačováno mazacími otvory ve vnějším kroužku, nejlépe za současného otáčení ložiska. SKF doporučuje domazávání stejným plastickým mazivem, jako je původní náplň.

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Ložiska pro vibrační stroje a zařízení
 • jsou k dispozici v řadě 223
 • jsou k dispozici s válcovou nebo kuželovou dírou
 • mají standardně vnitřní radiální vůli C4
 • mají obvodovou drážku a tři mazací otvory ve vnějším kroužku
 • jsou k dispozici s válcovou dírou potaženou materiálem PTFE (přídavné označení VA406), který brání stykové korozi mezi hřídelem a dírou ložiska při tepelném rozpínání hřídele u axiálně volných ložisek s obvodovým zatížením vnějšího kroužku. Hřídele proto nevyžadují žádné zvláštní tepelné zpracování ani povlaky.
 • jsou vyráběna v následujících provedeních:
  • Ložiska E/VA405 (obr. 7) mají dvě povrchově tvrzené lisované ocelové okénkové klece, vnitřní kroužek bez vodících přírub a vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku nebo na klecích.
  • Ložiska EJA/VA405 a CCJA/W33VA405 (obr. 8 a obr. 9) mají dvě povrchově tvrzené lisované ocelové okénkové klece, vnitřní kroužek bez vodících přírub a vodicí kroužek středěný oběžnou dráhou na vnějším kroužku.

Zrychlení
Ve vibračních strojích jsou valivá tělesa a klece ložisek vystavena zrychlením. To klade zvýšené požadavky na konstrukci ložiska. Soudečková ložiska SKF pro vibrační stroje mohou odolávat podstatně vyšším zrychlením než odpovídající standardní ložiska. Přípustné zrychlení závisí na mazivu a na režimu zrychlení.

 • Režim 1

  Ložisko je vystaveno obvodovému zatížení vnějšího kroužku v kombinaci se zrychlením z vibrací, nebo s vnitřně vyvolaným úhlovým zrychlením v důsledku rychlých změn rychlosti. V důsledku těchto zrychlení vytvářejí nezatížené soudečky cyklická zatížení klecí. Příklady: vibrační síta (obr. 10), budiče, planetové převodovky a obecné konstrukce vystavené rychlým startům a rychlým změnám rychlosti.

 • Režim 2

  Ložisko je vystaveno nárazovým zatížením, která vytvářejí lineární zrychlení v konstantním radiálním směru, což způsobuje nárazy nezatížených soudečků na klec. Příklad: zrychlení vytvářené při přejezdu kola přes kolejnicové spoje (obr. 11).

Silniční válce, kde válec vibruje proti relativně tvrdému povrchu, jsou vystaveny kombinaci zrychlení režimů 1 a 2. Hodnoty přípustného lineárního zrychlení jsou uvedeny v tabulkové části a platí pro ložiska mazaná olejem. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v násobcích g, kde g je gravitační zrychlení (g = 9,81 m/s2).

Systémová řešení pro vibrační síta

Kromě samostatných ložisek pro vibrační síta vyvinula SKF rovněž systémy pro detekci závad a uložení ložisek, která mohou zvýšit výkon, snížit nároky na údržbu a monitorovat stav vibračního strojního zařízení.

VAROVÁNÍ

Povlaky z PTFE vystavené otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) ohrožují zdraví a životní prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Ložiska pro větrnou energetiku
 • jsou k dispozici v řadě 240 s průměrem d ≥ 530 mm
 • jsou speciálně určena pro hlavní hřídele větrných turbín
 • mají optimalizovanou vnitřní geometrii s velkým průměrem valivých těles a zvýšeným stykovým úhlem pro vyšší axiální únosnost (obr. 12)
 • mají litinovou klec vedenou valivými tělesy pro vyšší robustnost
 • nemají žádný vodicí kroužek
 • mají širokou mazací drážku ve vnějším kroužku a šest mazacích otvorů
 • jsou označena v tabulkové části přídavným označením BC
Zakázková ložiska
SKF může nabídnout ložiska přizpůsobená potřebám aplikací s jedinečnými provozními podmínkami. Jde například o ložiska pro:
 • tiskařské lisy, papírny nebo natírací stroje ve vysoce přesném provedení
 • velmi náročné provozní podmínky, např. pro kontilití oceli
 • aplikace s vysokými otáčkami
 • montáž s uložením s vůlí na čepech válců válcovacích stolic
 • kolejová vozidla
Ložiska pro aplikace s vysokými otáčkami
 • mají o 50 % vyšší mezní otáčky než standardní ložiska
 • jsou k dispozici v řadách 223, 232, 240 a 241 ve speciálním provedení
 • nesou přídavné označení VA991
 • vycházejí vstříc požadavkům trhu v segmentu průmyslových převodovek pro megawattové výkony

Pro další informace o soudečkových ložiscích pro specializované aplikace se obraťte na SKF.

SKF logo