Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další
informace
Požadované minimální zatížení
Pm = 0,01 C0

Ložiska mazaná olejem:

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0,003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Provedení výpočtů
Axiální únosnostSoudečková ložiska SKF jsou schopna přenášet axiální zatížení i čistě axiální zatížení.
Ložiska správně namontovaná na upínacím pouzdru na hladkých hřídelích bez osazení:

Fap = 0,003 B d


Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Frr + Y2 Fa

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboly

Bšířka ložiska [mm]
C0
základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
d
průměr díry ložiska [mm]
evýpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Fapmaximální přípustné axiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Pm
minimální ekvivalentní zatížení [kN]
n
otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
nr
referenční otáčky [1/min] (→ tabulková část)
Y0, Y1, Y2
výpočtové součinitele (→ tabulková část)
SKF logo