Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Při manipulaci se soudečkovými ložisky může dojít k axiálnímu posunutí kroužků a sady valivých těles z normální polohy. Stává se to zvláště při montáži ložisek s hřídelem nebo ložiskovým tělesem ve svislé poloze:
 • sada valivých těles se spolu s vnitřním nebo vnějším kroužkem posune dolů a výsledkem je nulová vůle.
 • Když následně dojde k roztažení nebo smrštění kroužků ložiska vlivem uložení s přesahem, může vzniknout předpětí.

Pokud to tedy situace umožňuje, postupujte následovně:

 • Při montáži soudečkových ložisek nastavte hřídel nebo ložiskové těleso do vodorovné polohy.
 • Při montáži srovnejte valivá tělesa otočením vnitřního nebo vnějšího kroužku.
  Není-li to možné, použijte nástroj pro manipulaci s ložisky nebo jiné zařízení pro zajištění vyrovnání dílů ložiska.
Montáž ložisek s těsněním
SKF nedoporučuje zahřívat soudečková ložiska s těsněním během montáže nad teplotu 80 °C (175 °F). Pokud je však použití vyšší teploty nezbytné, pak se ujistěte, že teplota nepřesáhne hodnotu povolené teploty pro těsnění nebo plastické mazivo. Volí se vždy ta hodnota, která je nižší.
Montáž ložisek s kuželovou dírou
U ložisek s kuželovou dírou se používá montáž s přesahem. Pro získání správné velikosti přesahu je možné použít jeden z následujících postupů:
 1. Měření zmenšení vůle (tabulka 1)
 2. Měření utahovacího úhlu pojistné matice (tabulka 1)
 3. Měření axiálního posunutí (tabulka 1)
 4. Použití metody SKF Drive-up (→ Metoda SKF Drive-up)
  Pro ložiska s průměrem d > 100 mm doporučuje SKF použití metody SKF Drive-up. Jedná se o rychlou, spolehlivou a bezpečnou metodu pro zajištění vhodného přesahu.
 5. Měření roztažení vnitřního kroužku (→ SensorMount)

Další informace o těchto montážních postupech jsou uvedeny v části Montáž ložisek s kuželovou dírounebo Příručka SKF pro údržbu ložisek.
SKF logo