Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená soudečková ložiska

Dělená soudečková ložiska (obr. 1) jsou určena především pro uložení, která jsou obtížně přístupná, jako např. klikové hřídele nebo dlouhé hřídele, které mají být uloženy v několika polohách. Tato ložiska nacházejí uplatnění také v uloženích, kde by výměna a údržba neděleného ložiska byla časově a finančně náročná a nebo by vyžadovala nepřijatelně dlouhou odstávku stroje. Právě dělená soudečková ložiska představují optimální řešení takového problému. Ložiska se používají především v takových oblastech, jako např. dopravní zařízení, dlouhé hřídele uložené na několika ložiscích a velká větrací zařízení (obr. 2).
Dělená soudečková ložiska SKF jsou vyráběna na zakázku. Provedení je přizpůsobeno konkrétní aplikaci a z důvodů výrobních nákladů většinou vychází z dostupných ložisek standardního provedení. Před dokončením konstrukčního návrhu uložení s děleným soudečkovým ložiskem je vhodné to konzultovat s technicko-konzultačními službami SKF.
SKF logo