Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota soudečkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky

Soudečková ložiska SKF procházejí speciálním tepelným zpracováním. Ložiska jsou tepelně stabilizována na 200 °C (390 °F).

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:
  • NBR: –40 až +90 °C (–40 až +195 °F)
    Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).
  • HNBR: -40 až +150 °C (-40 až +300 °F)
  • FKM: -30 až +200 °C (-20 až +390 °F)
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných v soudečkových ložiscích s těsněním SKF jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty jiných plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.


SKF logo